Tiger&Bunny Merry Chirtmas

posted on 25 Dec 2011 12:27 by spidercandy
กันบลอคแตะกระเด็น
 
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
 
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦
♦♦
 
คอสกันชิวๆ
ตอนแรกคุณลุงอยากเดทคริสมัสกับลูกสาว
แคทต่วยอยากแจมชิวๆ
คุณลูกสาวหาของครบภายใน 1 ชม.
3 วันก่อนคอสแคทต่วยวิ่งไปตัดเสื้อ
คืนก่อน นั่งเก็บลายละเอียดเสื้อถึงตี 2
 
ชิวๆ.....(โดนเตะกระเด็นมันชิวตรงไหนวะค่ะ!!!)
 
 
เอามาแปะก่อน :P
 
ลุงโมเอ้หงะ (*´Д`) *บิดตัวไปมา...*
 
 
ตบท้ายลูกสาวพาถ่ายกับฉากมุมิ
ชอบอ่ะ หน้าเซงได้อีก 555
 
 
 
 
 
กลิ้งไปนอนต่อ
ส่วนรูปที่เหลือ.....เร็วๆนี้ตามมาแน่นอน << หรอ?
(ถ้าไม่โดนธนูปักเข่า....)

edit @ 25 Dec 2011 13:47:59 by Spidercandy